Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ online
  • ThiThi BabyWorld
  •   0936254437
  • ThiThiBabyShop
  •   0916605042
  • ThiThiBabyShop
  • Phone : 0983774637
0 - 4,340,000 đ        

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

1. GIỚI THIỆU
1.1 Chúng tôi là ThiThi BabyShop
1.2 Các Điều Khoản và Điều Kiện này áp dụng cho các sản phẩm của ThiThi BabyShop. cung cấp theo yêu cầu mua hàng của quý khách trên trang Web. Khi đồng ý đặt mua hàng, quý khách đã chấp nhận bị ràng buộc pháp lý bởi các điều khoản và điều kiện này. 
1.3 Trong các điều khoản và điều kiện này: 
- "Tài khoản" có nghĩa là tài khoản mà quý khách cần có để đăng nhập vào trang web của chúng tôi nếu quý khách muốn mua hàng với chính sách ưu đãi.
- "Thông báo" có nghĩa là email của  ThiThi BabyShop để thông báo chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng của quý khách
- "Ngày làm việc" nghĩa là các ngày trong tuần ngoại trừ thứ bảy, chủ nhật, hoặc bất kì ngày lễ nào ở Việt Nam
- "Xác nhận đơn đặt hàng" có nghĩa là chúng tôi sẽ gửi email hoặc gọi điện cho quý khách để xác nhận về đơn đặt hàng của quý khách
- "Hợp đồng" có nghĩa là đơn hàng của quý khách tuân theo các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đã chấp nhận
- "Khách hàng" có nghĩa là cá nhân mua hàng tại trang Web của chúng tôi
- "Đơn hàng" có nghĩa là đơn hàng do quý khách đặt trên trang Web để mua sản phẩm từ chúng tôi
- Những từ ám chỉ "điều khoản”" có nghĩa là những mục và điều trong bản điều khoản và điều kiện này
- Các tiêu đề chỉ mang tính tham khảo chứ không ảnh hưởng đến việc giải thích hay cấu trúc của các điều khoản và điều kiện này
- Những từ thể hiện số ít bao gồm luôn cả số nhiều và ngược lại. Những từ thể hiện giới tính bao gồm các giới tính và những từ liên quan đến người bao gồm các cá nhân, công ty, tập đoàn, hoặc liên doanh 
- Những từ mang nghĩa “bao gồm” hoặc tương tự có nghĩa là không có giới hạn. 
1.4 Những điều khoản và điều kiện này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Bất cứ một bên thứ ba nào khác sử dụng, cho dù là một phần trích dẫn, với mục đích trao đổi thương mại hàng hóa và/hay dịch vụ đều bị nghiêm cấm. Hành vi vi phạm sẽ bị xử theo pháp luật. 
2. QUY ĐỊNH VỀ KHÁCH HÀNG
Để mua hàng ở ThiThi BabyShop quý khách phải trên 15 tuổi và sở hữu thẻ tín dụng ngân hàng hoặc thẻ hợp lệ được phát hành bởi ngân hàng mà chúng tôi chấp nhận. 
 
3. HIỆU LỰC
3.1 Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho tất cả các đơn hàng và hợp đồng đã hoặc sẽ được thực hiện bởi chúng tôi cho việc buôn bán và cung cấp sản phẩm. Khi quý khách gửi đơn hàng cho chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi thông tin để giao hoặc nhận hàng, điều này không được coi là quý khách chấp nhận chính thức các điều khoản và điều kiện này. Không có điều khoản và điều kiện nào ở đây ảnh hưởng đến quyền pháp định của bạn (bao gồm cả quyền yêu cầu hàng hóa mua từ doanh nghiệp phải theo đúng với mô tả của nó, phù hợp với mục đích sử dụng và chất lượng đạt yêu cầu). 
3.2 Các điều khoản và điều kiện này sẽ khống chế bất cứ điều khoản nào do quý khách đề ra. Bất cứ điều kiện nào quý khách gửi, đề xuất hay quy định bằng bất cứ hình thức nào tại bất kì thời điểm nào, cho dù là gửi văn bản qua email hay lời nói, sẽ bị từ bỏ và loại trừ. 
3.3 Không có bất kì điều khoản hay thay đổi nào khác cho những điều khoản và điều kiện này mang tính ràng buộc, trừ phi được chấp nhận bằng văn bản có chữ ký của chúng tôi. 
 

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm